Česky Deutsch English Русский

Porcelán Royal Dux Bohemia®
Pohled do historie

Déle než celé tisíciletí se Číně podařilo udržet pro sebe tajemství porcelánu. Teprve v roce 1709, po letech zkoumání a pokusů se Johannu Friedrichovi Böttgerovi podařilo toto umění zpřístupnit v Evropě. Rozšíření tohoto významného objevu na sebe nedalo dlouho čekat. Roku 1710 byla založena manufaktura v Míšni, již v roce 1719 tajemství výroby porcelánu získává Vídeň. Z Vídně se tato znalost šíří po celé Evropě – do Benátek r. 1720, do Höchstu r. 1750, do Štrasburku r. 1751, do Berlína r. 1753.

V devadesátých letech 18. století výroba porcelánu dobývá zásluhou odborníků z duryňských porcelánek i západní Čechy a v roce 1794 je v Klášterci vyroben první český porcelán. V oblasti výskytu kvalitních ložisek kaolínu na Karlovarsku začíná prudký rozmach výroby porcelánu. Výroba keramiky se začíná probouzet i v další oblasti – na Teplicku. I zde existují dobré předpoklady – nacházejí se tu ložiska uhlí jako zdroje energie a jemných kameninových jílů. Výstavbou ústecko – mostecké dráhy je značně usnadněna doprava surovin i výrobků. Rozvoj keramické výroby na Teplicku je mohutný. Jestliže zde v 60. letech 19 století existují tři továrny, o deset let později je jich již osm, v osmdesátých letech dvanáct, na konci století dvacet a v r. 1905 téměř třicet.

Mezi prvními je založena - v r. 1853 – továrna v Duchcově.Po prvních nesmělých krůčcích , kdy jsou vyráběny keramické předměty užitkového charakteru ze surovin těžených v nejbližším okolí,kupuje továrnu zkušený modelář Eduard Eichler a zakládá r. 1860 firmu E. Eichler Thonwaren – Fabrik. R. 1862 přikupuje malou továrničku v Šeltech u České Lípy. Manufaktura zažívá mohutný rozkvět, produkuje především terakotu, fajáns a majoliku v kodaňském, sevřeském a worcesterském žánru. R. 1878 získává Eichlerova firma Stříbrnou medaili na výstavě v Paříži.

Na přelomu 19. a 20. století dochází k několika významným změnám. Továrna posiluje svůj kapitál přechodem ze soukromého vlastnictví Eduarda Eichlera na formu akciové společnosti a je r. 1898 přejmenována na Duxer Porzellan – Manufaktur, A - G. se sídlem v Berlíně. Nově vzniklá společnost kupuje porcelánku v Blankenhaimu u Weimaru a ruší továrnu v Šeltech.

V manufaktuře se v této době začíná vyrábět, vedle tradiční produkce, i porcelán. Z r. 1900 je doloženo používání tradičního způsobu značení – z růžové hmoty vyrobené trojúhelníkové značky s nápisem ROYAL DUX BOHEMIA a žaludem. Tento způsob značení je používán dodnes. Všechny používané značky naleznete zde.

Nastupuje období secese. I zásluhou vedoucího modeléra manufaktury Aloise Hampela patří toto období mezi nejúspěšnější v historii a některé tehdy zaváděné tvary jsou vyráběny dodnes. Továrna získává r. 1904 cenu Grand Prix na světové výstavě v St. Louis, v r. 1906 stříbrnou medaili na výstavě v Miláně a zlatou výstavní medaili v Liberci. Zaměstnává 500 dělníků, provoz sestává z pěti kulatých a sedmnácti muflových pecí, má vlastní parní provoz a elektrárnu. V Berlíně, Hamburgu, Vídni, Londýně, Amsterodamu, Bolgni, Paříži, Stockholmu a Madridu má továrna vlastní vzorkové sklady a zástupce. Vyráběné zboží je určeno především pro export, manufaktura má obchodní spojení s celou Evropou včetně Ruska i se Severní Amerikou. Toto úspěšné období přerušuje válka. Vzhledem k charakteru vyráběné produkce se nedaří zachovat předválečnou úroveň výroby. Pro značné finanční potíže je v r. 1918 prodána továrna v Blankenhaimu.

Ani v meziválečném období se manufaktura nedokázala vrátit na úroveň srovnatelnou s obdobím z počátku století. Obchodní spojení byla válkou zpřetrhána a nepodařilo se je obnovit. Chybí finanční prostředky pro potřebný výtvarný vývoj. Po vypuknutí hospodářské krize továrna stagnuje ve svém dalším rozvoji, problematické je i zachování dosažené úrovně. Přes všechny uvedené potíže si manufaktura zachovává charakter produkce – dále vyrábí figurální a ozdobný porcelán na základě vytvořených a osvědčených tvarů.

Po druhé světové válce byla většina zaměstnanců německé národnosti odsunuta. Stav pracovníků byl doplňován dosídlenci z vnitrozemí, pozitivní roli sehrála výchova vlastních učňů a obnovení výuky na Státní odborné škole keramické v Teplicích.

Velkou pomocí pro zachování obrovské šíře vyráběného sortimentu a jeho další rozvoj byla spolupráce s Vysokou školou umělecko průmyslovou v Praze.

Duchcovská manufaktura začíná od poloviny 50. let opět získávat ztracenou pozici na zahraničních trzích. Nemalou měrou k tomu přispívá i úspěch kolekce Jaroslava Ježka určené pro světovou výstavu EXPO ´58 v Bruselu. Výrobní kolekce je dále rozšiřována jednak o tradiční realistické figurální motivy, jednak o výrobky charakteristické hladkými stylizovanými tvary v moderním duchu jak u figurálního, tak u ozdobného porcelánu.

Rozmanitost a pestrost současného výrobního programu zaručuje, že bude uspokojen každý náročný zákazník. Současnost duchcovské manufaktury charakterizuje maximální úsilí o uspokojení všech zákazníků při udržení vysoké výtvarné, estetické a technologické úrovně vyráběné produkce. V souladu s těmito skutečnostmi je vydáván katalog figurálního a ozdobného porcelánu známého u nás i ve světě pod značkou ROYAL DUX BOHEMIA.

V roce 1992 byla Duchcovská manufaktura přejmenována na Porcelánová manufaktura Royal Dux Bohemia a.s. a stala se tak opět samostatnou akciovou společností až do roku 1997, kdy se v rámci kapitálového propojení stala členem skupiny Český Porcelán.

Usnesením řádných valných hromad Porcelánové manufaktury Royal Dux Bohemia, a.s. a  Českého porcelánu, a.s. z roku 2009 byl realizován projekt rozdělení společnosti Porcelánová manufaktura Royal Dux Bohemia, a.s. odštěpením sloučením se společností Český porcelán, a.s. v důsledku čehož vzniká závod Royal Dux Českého porcelánu a.s. se sídlem v Duchcově, Sadová 1414 a Porcelánová manufaktura Royal Dux Bohemia později jako samostatná akciová společnost zaniká.

Kontaktní informace

Český porcelán, a.s. závod Royal Dux Duchcov

Sadová 1414, 419 01 Duchcov
tel.: +420 417 835 261
fax: +420 417 835 416
e-mail: odbyt.royaldux@cesky.porcelan.cz

společnost zapsaná dne 15. března 1991 v obchodním rejstříku v Ústí na Labem, oddíl B, vložka 101

Obchodní info

Napište nám

 Web využívá pouze nezbytné soubory cookie, které pomáhají zajistit použitelnost webových stránek tím, že umožňují základní funkce, jako je navigace na stránce a přístup do zabezpečených oblastí webových stránek. Bez těchto souborů cookie nemůže webová stránka správně fungovat.Další informace